Tõu üldise hüvangu nimel Eestis panustab basenji tõuhing aretuse koordineerimisse ja üldsuse teadlikkuse tõstmisse sellest erilisest tõust. Tõuühingusse kuuludes on Sul võimalik suhelda teiste basenjiomanikega, kaasa rääkida basenjit puudutavatel teemadel ja anda seeläbi oma panus tõu arengusse.

Samuti pakub tõuühing oma liikmete mitmeid hüvesid:

  • EBTÜ poolt korraldatud üritustel (erinäitus, kutsikakool, näitusetrenn, suvepäevad jne) osalemine soodsama hinnaga;
  • osta EBTÜ meeneid/tooteid (basenji kalender, helkur, rinnamärk) soodsama hinnaga;
  • võimalus osaleda aasta parimate basenjide valimisel

Eesti Basenji Tõuühing on 2012. aasta septemberis asutatud mittetulundusühing, mis ühendab basenjitõugu koerte omanikke, kasvatajaid ja teisi basenjihuvilisi. Tõuühing  on ka Eesti Kennelliidu liige ja juhindub oma tegevuses Eesti Kennelliidu koerakasvatuslikest headest tavadest ja põhimõtetest. Tõuühingu tegevuseks on koguda ja jagada huvilistele teadmisi basenji tõu kohta, abistatada basenjiomanikke kasvatus- ja aretusküsimustes, ning korraldada erinevaid toredaid üritusi.

09.06.2021 valiti uus juhatus kuhu kuuluvad Kerli Liivand (esimees), Ly Laane (aseesimees), Dagmar Talmar, Piia Pundi ja Tannar Härmits.