Eesti Basenji Tõuühing on 2012. aasta septemberis asutatud mittetulundusühing, mis ühendab basenjitõugu koerte omanikke, kasvatajaid ja teisi basenjihuvilisi. Tõuühing  on ka Eesti Kennelliidu liige ja juhindub oma tegevuses Eesti Kennelliidu koerakasvatuslikest headest tavadest ja põhimõtetest. Tõuühingu tegevuseks on koguda ja jagada huvilistele teadmisi basenji tõu kohta, abistatada basenjiomanikke kasvatus- ja aretusküsimustes, ning korraldada erinevaid toredaid üritusi.

 

Eesti Basenji Tõuhingu esimese juhatuse moodustasid: Kerli Liivand  (esimees), Anneli Lind, Viktoria Kolotsei (aseesimees) ja Anu Aavik.

17.11.2017 valiti uus juhatus kuhu kuuluvad Kerli Liivand (esimees), Anneli Lind (aseesimees), Kairi Zvirik ja Pille Granovski.

 

Tõu üldise hüvangu nimel Eestis panustab basenji tõuhing aretuse koordineerimisse ja üldsuse teadlikkuse tõstmisse sellest erilisest tõust. Tõuühingusse kuuludes on Sul võimalik suhelda teiste basenjiomanikega, kaasa rääkida basenjit puudutavatel teemadel ja anda seeläbi oma panus tõu arengusse.

Samuti pakub tõuühing oma liikmete mitmeid hüvesid nagu näiteks:
võimalus osaleda aasta parimate basenjide valimisel;
kõikides Urr&Nurr Lemmikloomapoodides püsisoodustus -15%;
kõikides Orhidaalia lillepoodides soodustus -15%;
EBTÜ kutsikakoolis osalemine soodsama hinnaga.