Aasta parim emane ning isane näitusekoer

Mõlemad sugupooled võistlevad eraldi.

Osaleda saavad koerad, kes on kantud Eesti Kennelliidu registrisse ja omanik (kelle juures koer alaliselt elab) on Eesti Basenji Tõuühingu liige. Arvesse lähevad vaid nende näituste tulemused mille toimumise ajal on omanik olnud EBTÜ liige.

Arvesse lähevad vaid Eestis toimunud kõikide tõugude näitused ning EBTÜ korraldatav Basenjide Erinäitus. Maksimaalselt läheb arvesse aastas 6 parimat näitust. Vähemalt üks neist näitustest peab olema rahvusvaheline. EBTÜ korraldatava Basenjite Erinäituse tulemus korrutatakse läbi 1,5 kordse koefitsendiga.

Arvesse lähevad vaid tõupõhise võistluse tulemused ehk siis BIG/BIS ei anna lisapunkte.

Kui aasta parima punktid on võrdsed, siis saab tiitli koer kellel: 1) on enim tõuparima tulemusi; 2) on võidetud konkurentide arv kõrgem kataloogi andmetel.

Samalt kohtunikult võib olla maksimaalselt 2 näituse tulemust.

Koer saab tulemuse kirja, kui ta on näituselt saanud vähemalt hinde suurepärane.

Koerte arvuna läheb arvesse vaid täiskasvanud koerte arv (kataloogi andmete põhjal), ehk kutsikate, paaride, kasvataja- ja järglaste klassi osalejate arvu sisse ei arvestata.

Punktide jaotus:

Hinde suurepärane eest +1p

SK eest +2 p

Koerte arv TP VSP PI2/PE2 PI3/PE3 PI4/PE4
1-2 3 2 1
3-5 6 5 4 3 2
6-9 9 7 6 5 4
10-15 11 9 7 6 5
16-20 13 11 9 8 7
21-25 15 13 11 10 9
26-35 17 15 13 12 11
36- 19 17 15 14 13

 

Tulemusi  saab esitada  e-mailile: info@basenji.ee hiljemalt jooksva aasta 10-ndaks detsembriks.

Tulemuste esitamisel ära märkida: näituse koht, tüüp (rahvusvaheline, rahvuslik või erinäitus), kuupäev, kohtunik, koera klass, näituse tulemus.

 

Aasta Kutsikas

Mõlemad sugupooled võistlevad samast tiitlist. Arvesse lähevad nii beebiklassis kui kutsikaklassis saavutatud tulemused.

Osaleda saavad koerad, kes on kantud Eesti Kennelliidu registrisse ja omanik (kelle juures koer alaliselt elab) on Eesti Basenji Tõuühingu liige.

Arvesse lähevad vaid Eestis toimunud kõikide tõugude näituste tulemused ning EBTÜ korraldatav Basenjide Erinäitus. Maksimaalselt läheb arvesse aastas 6 parimat näitust. EBTÜ korraldatava Basenjite Erinäituse tulemus korrutatakse läbi 1,5 kordse koefitsendiga.

Arvesse lähevad vaid tõupõhise võistluse tulemused ehk siis BIS Kutsikas ei anna lisapunkte.

Võrdsete punktide korral võidab tiitli kutsikas, kellel on suurem ära võidetud konkurentide arv kataloogi andmetel.

Samalt kohtunikult võib olla maksimaalselt 2 tulemust.

Punktide jaotus:

Rahvusliku ja rahvusvahelise näituse korral:

+1p iga ära võidetud konkurendi eest omas sugupooles (kataloogi andmetel), v.a. TP kutsikas, kes saab ka vastassugupooles osalenud konkurentide arvu pealt punkte.

+3p kui kutsikas saab eriauhinna.

Basenjide erinäituse korral:

+1p erinäitusel osalemise eest igale osaleja (sõltumata tulemusest)

Klassis kohale tulnud koerad saavad järgnevalt punkte: 1 koht – 4p, 2 koht – 3p, 3 koht – 2p, 4koht – 1p. Kui koeri on vähem kui neli, siis alustatakse punktide lugemist sellest arvust kui palju on koeri, nt: 2 koera korral – 1koht – 2p, 2 koht – 1p.

+3p kui kutsikas saab eriauhinna.

+2p saab lisaks tõu parim kutsikas ja +1p vastasugupoole parim kutsikas

Tulemusi  saab esitada  e-mailile: info@basenji.ee hiljemalt jooksva aasta 10-ndaks detsembriks.

Tulemuste esitamisel ära märkida: näituse koht, tüüp (rahvusvaheline või rahvuslik), kuupäev, kohtunik, näituse tulemus.

 

Aasta Juunior

Mõlemad sugupooled võistlevad samast tiitlist.

Osaleda saavad koerad, kes on kantud Eesti Kennelliidu registrisse ja omanik (kelle juures koer alaliselt elab) on Eesti Basenji Tõuühingu liige. Arvesse lähevad vaid nende näituste tulemused mille toimumise ajal on omanik olnud EBTÜ liige.

Arvesse lähevad vaid Eestis toimunud kõikide tõugude näitused ning EBTÜ korraldatav Basenjide Erinäitus. Maksimaalselt läheb arvesse aastas 6 parimat näitust. Vähemalt üks neist näitustest peab olema rahvusvaheline. EBTÜ korraldatava Basenjite Erinäituse tulemus korrutatakse läbi 1,5 kordse koefitsendiga.

Arvesse lähevad vaid tõupõhise võistluse tulemused ehk siis BIS Juunior ei anna lisapunkte.

Võrdsete punktide korral võidab tiitli juunior kellel on ära võidetud konkurentide arv kõrgeim kataloogi andmetel.

Samalt kohtunikult võib olla maksimaalselt 2 tulemust.

Juunior saab tulemuse kirja, kui ta on näituselt saanud vähemalt hinde suurepärane.

Koerte arvuna läheb arvesse vaid juuniori klassis võistlevate koerte arv kataloogi andmetel.

Punktide jaotus:

Hinde suurepärane eest +1p

SK eest +2 p

Koerte arv TPJ VSPJ J-2 J-3 J-4
1-2 3 2 1
3-5 6 5 4 3 2
6-9 9 7 6 5 4
10-15 11 9 7 6 5
16-20 13 11 9 8 7
21-25 15 13 11 10 9
26-35 17 15 13 12 11
36- 19 17 15 14 13

 

Tulemusi  saab esitada  e-mailile: info@basenji.ee hiljemalt jooksva aasta 10-ndaks detsembriks.

Tulemuste esitamisel ära märkida: näituse koht, tüüp (rahvusvaheline, rahvuslik või erinäitus), kuupäev, kohtunik, näituse tulemus.

 

 

Aasta Veteran

Mõlemad sugupooled võistlevad samast tiitlist.

Osaleda saavad koerad, kes on kantud Eesti Kennelliidu registrisse ja omanik (kelle juures koer alaliselt elab) on Eesti Basenji Tõuühingu liige. Arvesse lähevad vaid nende näituste tulemused mille toimumise ajal on omanik olnud EBTÜ liige.

Arvesse lähevad vaid Eestis toimunud kõikide tõugude näitused ning EBTÜ korraldatav Basenjide Erinäitus. Maksimaalselt läheb arvesse aastas 6 parimat näitust. Vähemalt üks neist näitustest peab olema rahvusvaheline. EBTÜ korraldatava Basenjite Erinäituse tulemus korrutatakse läbi 1,5 kordse koefitsendiga.

Arvesse lähevad vaid tõupõhise võistluse tulemused ehk siis BIS Veteran ei anna lisapunkte.

Võrdsete punktide korral võidab tiitli veteran, kellel on suurem ära võidetud konkurentide arv kataloogi andmetel.

Samalt kohtunikult võib olla maksimaalselt 2 tulemust.

Punktide jaotus:

+3p kui veteran saab SK

+1p iga ära võidetud konkurendi eest omas sugupooles (kataloogi andmetel), v.a. TP veteran, kes saab ka vastassugupooles osalenud konkurentide arvupealt punkte.

Tulemusi  saab esitada  e-mailile: info@basenji.ee hiljemalt jooksva aasta 10-ndaks detsembriks.

Tulemuste esitamisel ära märkida: näituse koht, tüüp (rahvusvaheline, rahvuslik või erinäitus), kuupäev, kohtunik, näituse tulemus, võistlevate veteranide arv (sugupooled eraldi).

 

Aasta Kasvataja

Osaleda saavad kennelid, kelle koerad on kantud Eesti Kennelliidu registrisse ja kasvataja on Eesti Basenji Tõuühingu liige. Arvesse lähevad vaid nende näituste tulemused mille toimumise ajal on kasvataja olnud EBTÜ liige.

Arvesse lähevad vaid Eestis toimunud kõikide tõugude näitused ning EBTÜ korraldatav Basenjide Erinäitus. Maksimaalselt läheb arvesse aastas 6 parimat näitust. Vähemalt üks neist näitustest peab olema rahvusvaheline. EBTÜ korraldatava Basenjite Erinäituse tulemus korrutatakse läbi 1,5 kordse koefitsendiga.

Arvesse lähevad vaid tõupõhise võistluse tulemused ehk siis BIS Kasvataja ei anna lisapunkte.

Võrdsete punktide korral võidab tiitli kasvataja, kellel on suurem ära võidetud konkurentide arv kataloogi andmetel.

Samalt kohtunikult võib olla maksimaalselt 2 tulemust.

Punktide jaotus:

+3p eriauhinna eest

+1p iga ära võidetud konkurendi eest kohtadel 1-4.

Tulemusi  saab esitada  e-mailile: info@basenji.ee hiljemalt jooksva aasta 10-ndaks detsembriks.

Tulemuste esitamisel ära märkida: näituse koht, tüüp (rahvusvaheline, rahvuslik või erinäitus), kuupäev, kohtunik, näituse tulemus, võistlevate kennelite arv.

 

 Aasta Aretuskoer

Osaleda saab aretuskoer kes on kantud Eesti Kennelliidu registrisse ja omanik (kelle juures koer alaliselt elab) on Eesti Basenji Tõuühingu liige. Arvesse lähevad vaid nende näituste tulemused mille toimumise ajal on omanik olnud EBTÜ liige.

Arvesse lähevad vaid Eestis toimunud kõikide tõugude näitused ning EBTÜ korraldatav Basenjide Erinäitus. Maksimaalselt läheb arvesse aastas 6 parimat näitust. Vähemalt üks neist näitustest peab olema rahvusvaheline. EBTÜ korraldatava Basenjite Erinäituse tulemus korrutatakse läbi 1,5 kordse koefitsendiga.

Arvesse lähevad vaid tõupõhise võistluse tulemused ehk siis BIS Järglane ei anna lisapunkte.

Võrdsete punktide korral võidab tiitli aretuskoer, kellel on suurem ära võidetud konkurentide arv kataloogi andmetel.

Samalt kohtunikult võib olla maksimaalselt 2 tulemust.

Punktide jaotus:

+3p eriauhinna eest

+1p iga ära võidetud konkurendi eest kohtadel 1-4.

Tulemusi  saab esitada  e-mailile: info@basenji.ee hiljemalt jooksva aasta 10-ndaks detsembriks.

Tulemuste esitamisel ära märkida: näituse koht, tüüp (rahvusvaheline, rahvuslik või erinäitus), kuupäev, kohtunik, näituse tulemus, võistlevate jäglaste klasside arv.

 

Aasta maastikujooksja

Osaleda saavad koerad, kes on kantud Eesti Kennelliidu registrisse ja omanik (kelle juures koer alaliselt elab) on Eesti Basenji Tõuühingu liige. Arvesse lähevad vaid nende jooksude tulemused mille toimumise ajal on omanik olnud EBTÜ liige.

Arvesse lähevad vaid Eestis toimunud ametlikud maastikujooksud. Maksimaalselt läheb arvesse nelja parima võistluse punktid.

Edetabeli loomiseks liidatakse kokku maksimaalselt neljalt jooksult saadud punktid. Võrdsete punktide korral saab tiitli koer, kellel on enim ära võidetud konkurente.

Tulemusi  saab esitada  e-mailile: info@basenji.ee hiljemalt jooksva aasta 10-ndaks detsembriks.

Tulemuste esitamisel ära märkida: jooksu koht, kuupäev, koera tulemus, võistlevate koerte arv.

 

Aasta kõrgeimad jooksupunktid

Osaleda saavad koerad, kes on kantud Eesti Kennelliidu registrisse ja omanik (kelle juures koer alaliselt elab) on Eesti Basenji Tõuühingu liige. Arvesse lähevad vaid nende jooksude tulemused mille toimumise ajal on omanik olnud EBTÜ liige.

Arvesse lähevad vaid Eestis toimunud ametlikud maastikujooksud.

Tiitli võidab koer, kes on antud aastal jooksnud välja kõige kõrgema punktisumma ühe maastikujooksuvõistluse kohta.

Tulemusi  saab esitada  e-mailile: info@basenji.ee hiljemalt jooksva aasta 10-ndaks detsembriks.

Tulemuste esitamisel ära märkida: jooksu koht, kuupäev, koera tulemus.

 

Aasta agility-basenji

Osaleda saavad koerad, kes on kantud Eesti Kennelliidu registrisse ja omanik (kelle juures koer alaliselt elab) on Eesti Basenji Tõuühingu liige. Arvesse lähevad vaid nende võistluste tulemused mille toimumise ajal on omanik olnud EBTÜ liige.

Kõikidel koertel läheb arvesse viis parimat võistluse tulemust mis on toimunud Eestis. A0 võistluste puhul lähevad arvesse vaid nende võistluste tulemused, mis on avaldatud (näiteks korraldaja kodulehel vm).

Et osaleda aasta agility-basenji valimistel, saadab koera omanik EBTÜ-le andmed koos hindamislehe või võistlusraamatu koopiaga (va A0, kes peab esitama lingid korraldaja kodulehele).

Kui kahel koeral on võrdne arv punkte, siis võrreldakse kõrgemas võistlusklassis saavutatud punktitulemusi.

EBTÜ tunnustab kokku kuute aasta edukamat agility-basenjit. Neist 1. kuni 3. koha saavad vastavalt saadud punktidele A1 kuni A3 klassis võistelnud basenjid. Eraldi arvestatakse A0 klassis võistelnud basenjide punktid ning antakse välja 1-3 koht, parima punktisummaga basenji nimetatakse Aasta algajaks agility-basenjiks.

EBTÜ jätab endale õiguse teha punktisüsteemis muudatusi.

Aasta agility-basenji valimise punktiarvestus:

Põhipunktid (iga saavutatud tulemus):

A0,A1 A2 A3
0-0,99 3 6 9
1-5,99 2 5 8
6-10,99 1 4 7

Lisapunktid auhinnaliste kohtade eest:

I  koht             3p.

II koht            2p.

III koht           1p.

Rahvusvaheliste võistluste põhipunktid korrutatakse 1,5-ga.

 

 

Aasta Kuulekaim Basenji

 

Aasta Kuulekaima Basenji konkursil valitakse sõnakuulelikkuse ja rallikuulekuse edukaimad võistluskoerad.

Osaleda saavad koerad, kes on kantud Eesti Kennelliidu registrisse ja omanik (kelle juures koer alaliselt elab) on Eesti Basenji Tõuühingu liige. Arvesse lähevad vaid nende võistluste tulemused, mille toimumise ajal on omanik olnud EBTÜ liige.

Kõikidel koertel läheb arvesse viis parimat võistluse tulemust, mis on toimunud Eestis.  Arvesse lähevad nii ametlikud kui mitteametlikud võistlused. Et osaleda aasta kuulekus-basenji valimistel, saadab koera omanik EBTÜ-le andmed koos hindamislehe või võistlusraamatu koopiaga.

EBTÜ tunnustab nelja edukaimat kuulekusega tegelevat koera.

Kui kahel koeral on võrdne arv punkte, siis võrreldakse kõrgemas võistlusklassis saavutatud punktitulemusi.

Ametlike võistluste põhipunktid korrutatakse koefitsiendiga 1,5.

SK põhipunkte arvestatakse vastavalt alltoodud tabelile:

Arvestatakse maksimaalselt 5 paremat tulemust
SK3 SK2 SK1 ALG SK0 Punkte
304-320 13
288-303 304-320 12
272-287 288-303 266-280 11
256-271 272-287 252-265 190-200 10
240-255 256-271 238-251 180-189 190-200 9
224-239 240-255 224-237 170-179 180-189 8
208-223 224-239 210-223 160-169 170-179 7
192-207 208-223 196-209 150-159 160-169 6
192-207 182-195 140-149 150-159 5
168-181 130-139 140-159 4
154-167 120-129 130-139 3
140-153 110-119 120-129 2
100-109 110-119 1

 

Lisapunktid auhinnaliste kohtade eest:

I  koht             3p.

II koht            2p.

III koht           1p.

 

Rallikuulekuse põhipunkte arvestatakse vastavalt alltoodud tabelile:

Arvestatakse maksimaalselt 5 paremat tulemust
MEISTRID EDASIJÕUDNUD JÄTKAJAD ALGAJAD Punkte
81-100 10
61-80 81-100 8
41-60 61-80 81-100 6
21-40 41-60 61-80 81-100 5
1-20 21-40 41-60 61-80 4
1-20 21-40 41-60 3
1-20 21-40 2
1-20 1

 

Lisapunktid auhinnaliste kohtade eest:

I  koht             3p.

II koht            2p.

III koht           1p.

Tulemusi  saab esitada  e-mailile: info@basenji.ee hiljemalt jooksva aasta 10-ndaks detsembriks.